การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยธุรกิจบ่อนคาสิโน

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคข้าวยากหมากแพง สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ในทุกๆด้าน

แต่คุณเชื่อไหมว่ามีธุรกิจหนึ่งที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นคือ “ธุรกิจบ่อนคาสิโน”  ซึ่งธุรกิจนี้ได้รับความนิยมมากจากทั่วโลก เพราะคนบางกลุ่มคิดว่าบ่อนคาสิโนนั้นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและยังเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างรายได้ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เป็นอย่างมหาศาลหากเรามองในด้านเศรษฐกิจแล้วการพนันอย่างธุรกิจบ่อนกาสิโนสามารถเป็นแหล่งรายได้ให้กับประเทศต่างๆ ได้ อย่างเช่น มาเก๊า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งการพนันที่ใหญ่ที่หนึ่งของโลก หรือแม้แต่ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายได้จากธุรกิจบ่อนคาสิโนเป็นกอบเป็นกำนอกจากนี้ยังมีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายในหลายๆประเทศในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจตกต่ำเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับรัฐ

สำหรับขั้นตอนการบริหารธุรกิจบ่อนคาสิโนคือการดำเนินการคาสิโนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะต้องมีการวางแผน กำหนดการใช้ทรัพยากร กำหนดทิศทาง รวมทั้งกระบวนการจัดการธุรกิจ ในที่นี้ขอหยิบยกแนวคิดของคุณสมชาย ลาภใหญ่ ซึ่งให้รายละเอียดไว้ดังนี้

  1. การกำหนดนโยบาย คือ การกำหนดระเบียบ แบบแผน แนวทางปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรเพื่อใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
  2. หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่ต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และสะดวก
  3. การบริหารจัดการ คือ การทำโครงสร้างการบริหารงาน การกำหนดหน้าที่และตำแหน่งต่าง ๆ ที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน การแบ่งสรรงบประมาณ รวมถึงการประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นระบบในการปฏิบัติงาน
  4. สถานที่ตั้ง คือ ทำเลหรือที่ตั้งซึ่งจะต้องมีการศึกษาในเรื่องต่างๆที่จะส่งผลต่อการทำธุรกิจ เนื่องจากความต้องการ การตอบสนอง และการใช้ประโยชน์ของชุมชนมีผลต่อการทำธุรกิจทั้งสิ้น
  5. กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาใช้บริการในบ่อนคาสิโน
  6. กิจกรรม เช่น เกมการพนันต่างๆ ที่จะอยู่ในธุรกิจบ่อนคาสิโน
  7. ประโยชน์ คือค่าตอบแทนหรือผลกำไรที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจบ่อนคาสิโน

ถึงแม้ว่าเราจะเห็นประโยชน์มากมายมหาศาลในการทำธุรกิจบ่อนคาสิโนก็ตาม

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าธุรกิจประเภทนี้จะเหมาะกับทุกประเทศที่ต้องการจะแก้ไข ฟื้นฟู หรือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีความตกต่ำให้ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลนั้นๆ การทำความเข้าใจกับความยุ่งยากและซับซ้อนของการบริหารจัดการธุรกิจบ่อนคาสิโน การยอมรับของประชาชนในประเทศ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และถูกกฎหมาย ที่สำคัญไปกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วย จึงจะทำให้การทำธุรกิจบ่อนคาสิโนประสบความสำเร็จและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *