การเรียนรู้เกี่ยวกับการพนันจากต่างประเทศ

การเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาจากการพนันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน (School based Gambling Prevention Programs)

เป็นการให้ข้อมูลและทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เรื่องการพนันและมีความพร้อมที่จะตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางบริบทของปัญหาการพนันในสังคมในปัจจุบัน

ประเทศแคนาดา มีมูลนิธิป้องกันการเสพติดแห่งมานิโทบา (Addictions Foundation of Manitoba) หรือ AFM องค์กรที่ให้บริการความช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านแอลกอฮอล์ สารเสพติดและการติดพนัน ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการพนันหลายชุด สำหรับใช้สอนในสถานศึกษา ซึ่งจะดำเนินการสอนโดยทีมงานของ AFM เอง AFM ได้ทำการประเมินชุดการเรียนรู้ชื่อว่า‘It’s Your Lucky Day’ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดการเรียนรู้ด้านการพนันโดยการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในรัฐมานิโทบาจำนวน 894 คน หนึ่งเดือนหลังจากได้รับการอบรมนักเรียนที่ผ่านการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพนันและปัญหาการติดพนันดีขึ้นรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดๆ เกี่ยวกับการพนันดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้ผ่านการอบรม

ประเทศออสเตรเลีย ในรัฐวิคทอเรียมูลนิธิเพื่อการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบแห่งวิคทอเรีย (Victorian Responsible Gambling Foundation)

หน่วยงานอิสระแห่งแรกในออสเตรเลียที่ออกแบบและพัฒนาโครงการให้การเรียนรู้เพื่อยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพนันแก่นักเรียนในสถานศึกษาชื่อว่า ‘Gambling’s not a game’ โดยจัดทำเป็นบทเรียนหัวข้อ การพัฒนาสื่อหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน เกี่ยวกับการโฆษณาการพนันทายผลกีฬา (Sport Betting Advertising Lesson) โดยบูรณาการการศึกษาด้านการพนันเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อใช้สอนในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โครงการนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จซึ่งเคยดำเนินการในโรงเรียน 16 แห่ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2013 และเดือนมีนาคม 2014 โดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่สอบถามนักเรียนเพื่อให้พิจารณาว่า อะไรคือคำจำกัดความของกีฬา กีฬามีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร และบทบาทของกีฬาในสังคมเป็นอย่างไร โดยกำหนดให้นักเรียนต้องพูดถึงรูปแบบของการพนันแบบดั้งเดิม แล้วพิจารณาว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนวิธีการเล่นพนันทายผลกีฬาอย่างไร ส่วนชุดการเรียนรู้‘Gambling’s not a game’ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะการตั้งคำถามและวิเคราะห์โครงสร้างการโฆษณาการพนันทายผลกีฬาที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การตั้งคำถามต่อการโฆษณาในโทรทัศน์ที่สื่อว่าการพนันทายผลกีฬาเป็นเรื่องปรกติหรือไม่

ประเทศนิวซีแลนด์ มีมูลนิธิว่าด้วยการพนันที่เป็นปัญหาแห่งนิวซีแลนด์ (The Problem Gambling Foundation of New Zealand)

หน่วยงานที่ให้บริการบำบัดเยียวยาผู้มีปัญหาจากการพนันที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้‘When is it Not a Game?’ เพื่อใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาเรื่องปัญหาการพนันในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มองค์กรเยาวชนต่างๆและองค์กรการศึกษาทางเลือก สื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคู่มือการสอนของครูและวีดิโอที่พูดถึงประเด็นการพนันที่ควรนำมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการศึกษาชุดการเรียนรู้นี้มีเป้าหมายที่จะยกระดับความตระหนักรู้ด้านการพนัน โดยการทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการเล่นพนันสามารถกลายเป็นปัญหาได้อย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *