สิ่งที่คุณ “ควร” และ “ไม่ควร” ทำในการแต่งหน้า

ผู้หญิงส่วนใหญ่ทุกวันนี้ล้วนตกแต่งใบหน้าเพื่อเสริมความงามกันทั้งนั้น เพราะการแต่งหน้านั้นทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจ เหมือนได้เผยจุดเด่น กลบจุดด้อยของใบหน้าของตนเอ