หน้าแรก

“ไม่สมควร” บริหารร่างกายเกินวันละ 1 ชั่วโมง?ใช่หรือไม่? 
นอกเหนือจากการจำกัดอาหารแล้ว การบริหารร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้การลดความอ้วนเป็นได้อย่างง่ายดาย

               เทรนด์ใหม่! 3
แนวโน้มบริหารร่างกายปี 2562
 
   สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาของสหรัฐอเมริกา บอกว่า จากการสำรวจข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงกีฬากว่า2,000 คน

HIIT